Læsisstefna

Á Laugalandi er lögð áhersla á góða samfellu á milli skólastiga og er sameiginleg læsisstefna liður í því samstarfi. 

Lestrarfærni er forsenda virkrar þátttöku í lýðræðissamfélagi en bágur lesskilningur getur haft neikvæð áhrif á námsframvindu og atvinnutækifæri síðar meir.  Í leikskóla er lagður grunnur að málþroska og læsi barna og því getur  markviss vinna á þeim árum haft grundvallaráhrif á færni barna til frekara lestrarnáms.  Það er á leikskólaárunum sem viðhorf barna og vitund til læsis mótast.  Þegar börnin fara upp á næsta skólastig eiga þau að vera vel undirbúin fyrir frekara lestrarnám en þar fer síðan fram markviss lestrarkennsla og þjálfun.  Á báðum skólastigum eru gerðar skimanir sem aðstoða við að finna nemendur sem gætu átt í lestrarörðugleikum og þá er unnið með þá þætti sérstaklega til að styrkja og hjálpa nemendum.  Mikilvægt er að lestur og lestrarþjálfun sé í góðri samvinnu við foreldra og forráðamenn og að þeir séu virkir þátttakendur í  þeirri vinnu.

Læsistefnuna má nálgast hér. 

Flygildi um Læsistefnu má nálgast hér.